Отварање и презентација пројекта “ТДС” у Вршецу

Отварање и презентација пројекта “ТДС” у Вршецу

У оквиру пројекта ''Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују -ТДС'', који Организација за туризам и културу Сокобања спроводи са прекограничним партнером Локална грађанска иницијатива Вршец, из Вршеца у Бугарској, спроведена је друга планирана активност, која се односи на презентацију пројекта у јавности.

Опширније: Отварање и презентација пројекта “ТДС” у Вршецу

Отварање и презентација пројекта "ТДС" у Сокобањи

Организација за туризам и културу Сокобања, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, спроводи пројекат ''Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују'', који се односи на израду техничке документације за изградњу Летње позорнице „Врело“. У петак, 20. децембра, 2013. г. одржана је конференција Отварања и презентације пројекта

Опширније: Отварање и презентација пројекта "ТДС" у Сокобањи

Почела имплементација пројекта "ТДС" у Сокобањи

Организација за туризам и културу Сокобања је, у оквиру другог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, аплицирала са пројектом ''Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују'', који се односи на израду техничке документације за изградњу Летње позорнице „Врело“.

Опширније: Почела имплементација пројекта "ТДС" у Сокобањи

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.