Почела изградња летње позорнице у Сокобањи

На локацији летње позорнице "Врело" у Сокобањи, почела је изградња новог објекта за одржавање културних манифестација, капацитета 1.500 места за седење и 3.500 места за стајање. Општина Сокобања обезбедила је 22 милиона динара за изградњу нове позорнице "Врело", а Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 18 милиона динара. Рок за изградњу прве фазе летње позорнице, односно велике сцене, је 150 календарских дана.

Нова летња позорница „Врело“ је пројектована као савремени објекат, који ће обезбедити физичке и техничке могућности за организовање догађаја за већи број гледалаца - концерте, музичке догађаје, фестивале, представа и сл. Поред велике сцене предвиђена је и мала сцена, у облику амфитеатра, у коме ће се одвијати догађаји мањег обима, у оквиру програма Бањског културног лета. Позорница ће добити и пратеће просторије као што су гардероба, помоћне просторије за одлагање реквизита, група тоалета за све кориснике.

Цео амбијент биће уређен како би се заштитиле природне вредности потеса Врело у Сокобањи и биће у функцији и током дана, као место за забаву и одмор, са постављеним мобилијаром, справама за игру и забаву и уређеним зеленим површинама и стазама за шетњу. Пројекат подразумева и уређење три језера између мале и велике сцене, а највеће од њих биће претварано у клизалиште током зимских месеци, што ће значајно обогатити зимску туристичку понуду Сокобање. Поред језера биће изграђен мањи угоститељски објекат односно летњи шанк, што ће омогућити и одржавање летњих журки на отвореном. Овако организован објекат биће и сјајна подршка, туристима омиљеном месту, излетишту „Борићи“.

Прегледа: 536

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.