Завршена имплементација пројекта

У суботу, 01. новембра, званично је завршена имплементација пројекта „Традиција, природа и култура- различитости и сличности које нас повезују“ који је кофинансирала Европска унија кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска –Србија. Крајњи и резултати пројекта су израђени Урбанистички пројекти за Летњу позорницу „Врело“ у Сокобањи и Палео парк у Вршецу.

 

 

Очекивани прекогранични утицај пројекта се огледа у следећем:

  • —  Стварање услова за изградњу Летње позорнице у Сокобањи и Палео-парка у Вршецу
  • —  Израда заједничких туристичких производа у будућности
  • —  Повећање туристичког промета у прекограничној регији
  • —   Унапређење културно-забавних и туристичких садржаја
  • —  Повећање толеранције између припадника различитих народа и истицање сличности између њихових традиција и култура
  • —  Одрживи развој туризма и заштита животне средине и културног наслеђа

Израда Урбанистичког пројекта летње позорнице„Врело“ и изградња саме позорнице значајно ће допринети унапређењу културно-забавних и туристичких садржаја и Бањског културног лета што ће утицати на повећање туристичког промета и атрактивности и конкурентне предности Сокобање као дестинације.

Прегледа: 715

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.