Конференција свечаног затварања пројекта

ОТКС Сокобања и Грађанска локална иницијатива из Вршеца у Бугарској спроводе пројекат „Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују – ТДС“, који кофинасира Европска унија кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат се налази се у завршној фази имплементације, која подразумева израду Урбанистичког пројекта са архитеконским решењем летње позорнице „Врело“ у Сокобањи и израду Урбанистичког пројекта Палео парка у Вршецу. 

Поводом тога у петак, 17. октобра, одржаће се Конференција затварања пројекта, у хотелу „Моравица“, од 17 часова. Конференцији ће присуствовати чланови пројектног тима из Сокобање и Вршеца, представници локалних власти и општинске управе општине Сокобања и Вршец и представници јавних предузећа. На Конференцији ће бити презентоване спроведене активности, постигнути резултати и нове могућности за развој одрживог туризма у прекограничној регији. Такође ће се одржати презентације Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем летње позорнице “Врело“ и Урбанистичког пројекта Палео парка у Вршецу. У суботу, 18. октобра, биће организован обилазак најзначајнијих природних и антропогених туристичких вредности Сокобање, за госте из Бугарске.

Прегледа: 650

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.