Завршена прва фаза израде техничке документације за летњу позорницу

У оквиру имплементације пројекта „ТДС“ у Сокобањи завршена је прва фаза израде техничке документације за изградњу летње позорнице „Врело“. Пројектни биро „Форма Антика“ из Ниша, који је изабран након спроведеног тендера за израду Пројекта парцелације и препарцелације на простору летње позорнице и Урбанистичког пројекта са архитектонском решењем летње позорнице “Врело”, је завршио прву фазу која се односи на израду Пројекта парцелације и препарцелације.

Пројекат је предат Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и изградњу у Сокобањи на одобрење, након чега следи спровођење пројекта у Катастру непокретности општине Сокобања. Поменута фирма у исто време ради и на изради Урбанистичког пројекта са архитектонском решењем летње позорнице “Врело”, који ће бити завршен до краја септембра текуће године.

Прегледа: 586

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.