Израда техничке документације за изградњу летње позорнице “Врело”

Спровођење пројекта је почело 02. новембра 2013. год. и трајаће до 01. новембра 2014. год. Тренутно су у току припреме за спровођење активности израде Пројекта парцелације и препарцелације на простору Летње позорнице и Урбанистичког пројекта са архитектонском решењем Летње позорнице “Врело”. Почетком априла расписан је тендер по ПРАГ процедури за набавку услуга израде поменутих пројеката.

Након истека рока за подношење понуда, евалуације пристиглих понуда од стране стручне комисије и потписивања уговора са изабраним понуђачем, што је планирано за крај априла, улази се у фазу израде поменутих пројеката. Изабрани понуђач имаће рок од 5 месеци за извршење услуга, тако да ће крајем септембра односно почетком октобра бити завршен Урбанистички пројекат за изградњу нове летње позорнице. На основу одобреног урбанистичког пројекта и након спроведене процедуре у надлежним службама, добија се локацијска дозвола, што ће омогућити израду Главног пројекта и добијање грађевинске дозволе.

Прегледа: 1229

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.