Партнери на пројекту

 

ЛИГ Вршец

Удружење "ЛИГ Вршец" је основано под моделом иницијативе ЕУ за развој руралних подручја "Лидер +" у 2004. години.  Циљ "Лидер +" је да подстакне и подржи лица у руралним  подручјима као и активности које ће имати за цињ да обезбеде дугорочну перспективу у региону. Циљ је подстицање и спровођење интегрисане, квалитетне и оригиналне стратегије за одрживи развој усмерене на :
- Очување природне и културне баштине ;
- Јачање економског окружења у циљу стварања нових радних места ;
- Побољшање организационе способности заједнице .
Главни циљ ЛИГ-а је максимално искоришћење локалниог потенцијала и ресурса-њихова едукација и упошљење и њихово усмеравање ка развоју стратегије и имплементацији пројеката.
Успешна реализација пројекта ће повећати улогу цивилног друштва у процесу доношења одлука , ојачаће капацитет "Локалне иницијативе" створити адекватне механизме  за дијалог између локалних и регионалних власти и НВО сектора, као и  успостављање прекограничне сарадње са прекограничним партнерима.

OTK Сокобања

Организација за туризам и културу Сокобања ( ОТКС ) основана од стране општине Сокобања као јавни сервис и то као непрофитна организација. Основна делатност Организације за туризам и културу Сокобања је да се подстакне развој одрживог туризма у локалној заједници кроз очување природног и културног наслеђа и културног идентитета народа који живе у заједници, која има директан утицај на одрживи економски развој. Кроз сарадњу са државним, регионалним, локалним институцијама и невладиним организацијама, ОТКС направила је велики допринос развоју националних и локалних стратегија, као што су Национална стратегија туризма, Сокобања - мастер раѕвојни план за туристичку дестинацију, Стратегија локалног и економског развоја. ОТКС је са патнерима "ЛИГ Вршец"- Вршец из Бугарске успешно спровела у пројекат "Култура и Балнеологија, одрживи туристички производа", који се финансирао такође из буџета ЕУ, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње.

Прегледа: 1289

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.