Резултати пројекта

 

Очекивани резултати пројекта

  • Израђен пројекат парцелације и препарцелације у блоку “Врело” у Сокобањи
  • Израђен Урбанистички пројекат са архитектонским решењем летње позорнице “Врело” и 3D анимација пројекта
  • Израђен елаборат “Креирање Палеонтолошког музеја и Палео-парка у Вршецу”
  • Одобрене локацијске дозволе

 

Дугорочни утицај пројекта


Спровођењем пројекта, односно израдом потребне техничке документације створиће се услови за изградњу нове летње позорнице у центру Сокобање и то на месту старе - постојеће, истовремено изградиће се јединствени „Палео парк“ у центру Вршеца. Оба објекта биће изграђена у складу са одрживим развојем и неће доћи до никакве деградације заштићених природних атракција, биће створени услови за стварање нових туристичких производа који ће имати директан утицај на туристички промет у региону, мултипликативни ефекат на друге гране индустрије и огромне макроекономске ефекте. Пројекат ће такође доста утицати на промоцију толеранције различитости, наглашавајући сличности између традиције и културе различитих заједница и земаља, које ће бити садржане у новом туристичком производу. Основа свега овога су одлични добросуседски односи и заједнички - обједињени наступи на туристичком тржишту уз одрживо коришћење сопствених природних и културних ресурса. Још неки од резултата пројекта били би стварање повољног пословног окружења, повећање запослености у земљи и региону, допринос у стварању одрживог и социо-економског развоја. Пројекат има мултипликативни ефекат на заједнице које су одлучиле да на "сличностима и разликама" изграде заједнички иновативни европски производ.
Завршни радови на урбанистичком пројекту са архитектонским решењем Летње позорнице у Сокобањи и Палео-парка у Вршецу ће створити реалне услове за изградњу два битна објекта који ће представљати нове туристичке производе. На летњој позорници Врело одржаваће се Етно фестивал, и на овом фестивалу ће се одвијати различити атрактивни програми погодни за све узрасте и све туристе који посећују ово туристичко место. Палео - парк у Вршецу ће бити отворен за посетиоце, где ће бити представљене природне и културне вредности прекограничног региона, и у ширем смислу Србије и Бугарске. Повећање туристичког промета и нови атрактивни културни објекти као обновљиви извори биће идеални за све манифестације које могу да прерасту у традиционалне и да се одржавају континуирано из године у годину. Иновативни туристички производи иницирани од стране Вршеца и Сокобање као што је Етно фестивал "Сличности и разлике које нас повезују", имаће могућност да постану регионалне атракције. Истовремено, у току имплементације пројекта организације ће ојачати кадровске капацитете у управљању пројектним циклусом на обе стране, посебно у прекограничној сарадњи и културној размени.

Прегледа: 1196

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.