Главне активности

 

  • Организовање пројектног тима и уређивање канцеларије за имплементацију пројекта. Утврђивање процедура за мониторинг и интерну контролу спровођења пројектних активности.
  • Јавна презентација пројекта испред локалних представника власти и грађана и одржавање конференције за штампу. Одржавање радног састанка у циљу утврђивања ресурса и капацитета за будући развој производа након изградње инфраструктуре.
  • Израда Пројекта парцелације и препарцелације блока Врело. Пројекат подразумева спајање 4 парцеле у једну у складу са Планом детаљне регулације потеза “Врело” у Сокобањи, како би се створили услови за израду Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем Летње позорнице.
  • Израда Урбанистичког пројекта Палео парка у Вршецу. Након спроведеног тендера Локална иницијатива Вршец ће изабрати Агенцију за пројектовање која ће израдити елаборат и главни пројекат “Креирање Палеонтолошког музеја и Палео-парка у Вршецу” и студију изводљивости као и процену утицаја на животну средину у складу са националним законом.
  • Израда Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем и 3D анимације Летње позорнице “Врело” у Сокобањи у складу са Планом детаљне регулације потеза “Врело”
  • Одржавање две конференције за штампу у ОТКС Сокобања и Општини Вршец. Израда брошура, постера, видео спота, мајица, качкета, хемијских оловки, роло банера, информационих пакета. Емитовање промо спота у локалним медијима и пласирање информација о пројекту у информативним програмима.
  • Конференција затварања пројекта на којој ће бити представљени резултати остварени реализацијом пројекта и шансе за креирање одрживог прекограничног туристичког производа.
Прегледа: 1247

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.