Циљеви пројекта

 

Главни циљ пројекта је промоција туризма у прекограничном региону кроз валоризацију природних ресурса и модернизацију постојеће инфраструктуре. Пројекат има за циљ да модернизује инфраструктуру, да створи услове за стављање природних ресурса у функцију у сврху организовања изложби и промоције природне и културне баштине, изградњу објеката у којима ће се вршити промоција бугарских и српских туристичких потецијала, а све то у циљу будуће позитивне прекограничне сарадње. То ће утицати на повећање туристичког промета и на социјални и економски развој региона, заштиту животне средине са обе стране границе. Циљ пројекта је да кроз повећање туристичког промета, унапређење добро суседских односа, социјалне стабилности, подстицање економског раста и промовисање одрживог развоја туризма у прекограничном региону, повећа ниво постојеће сарадње и утиче на стварање нових партнерстава. Пројекат ће бити основа за подршку одрживог развоја, посебно у култури, традицији , туризму и заштити животне средине.
Општи циљ пројекта је да се постигне одрживи развој прекограничне области кроз креирање заједничких туристичких атракција и нових производа. Специфични циљеви су: трансформација културне и природне баштине, подизање на виши ниво комуникације у региону, виши ниво туристичке атрактивности како у Србији, тако и у целом прекограничном региону, предузети прве кораке на успостављању нових туристичких производа са обе стране границе. То су практични начини који би привукли нове циљне групе туриста и повећали туристичке приходе и сам туристички промет подигли на завидан ниво.

Циљне групе

 • Туристичке и културне организације и институције у Вршецу и Сокобањи
 • Туристи са посебним интересовањима
 • Становници Сокобање и Вршеца који живе у близини летње позорнице „Врело“ и Палео-парка у Вршецу
 • Експерти из области екологије, биологије, палеонтологије   

Директни корисници

 • Организација за туризам и културу Сокобања
 • Локална грађанска иницијатива Вршец из Вршеца

Крајњи корисници

 • Становници обеју општина
 • Туристи обеју општина
 • Туристички информативни центри обеју општина
 • Општинске управе обеју општина
 • Представници туристичке индустрије обеју општина: туристичке агенције, хотели, ресторани, трговинске и услужне радње
Прегледа: 1325

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.