О пројекту

 

Пројекат “Традиција природа и култура – различитости и сличности које нас повезују“ подразумева израду техничке документације, као основног предуслова за изградњу Летње позорнице "Врело" у Сокобањи и обухвата следеће активности: израда Пројекта парцелације и препарцелације и Урбанистичког пројекта са архитектонским решењем летње позорнице „Врело“, а поменуте активности спроводи Организација за туризам и културу Сокобања. Такође обухвата и израду Урбанистичког пројекта за изградњу Палео-парка у Вршецу, израду студије изводљивости и студије утицаја на животну средину, а активности на изради поменутог пројекта и студија спроводи ЛИГ Вршец из Бугарске.

Опис летње позорнице

Летња позорница "Врело" је место где се организују културне и забавне манифестације, током летњег периода. У предратном периоду у овој области постојало је мало језеро, где су туристи могли уживати у вожњи чамцима. "Врело" је било главно место окупљања високог друштва, познатих писаца, глумаца и интелектуалаца. У каснијем периоду језеро је исушено и саграђена је Летња позорница "Врело", 1961. године. Постојећи објекат је изграђен од камена и бетона, са површином око 200 м² и капацитетом од 1500 места (дрвене клупе) и 2.500 места за стајање.

Планирани изглед нове летње позорнице

Нова позорница ће обезбедити физичке и техничке могућности за организовање догађаја за већи број гледалаца - концерти, музички догађаји, фестивали, представе и сл...
Будућа летња позорница биће окружена малим воденим површинама, које ће послужити као клизалишта током зимског периода.
Планирана је изградња јавне чесме, као симбола очувања природне средине око извора, што ће пружити прилику посетиоцима да пију чисту изворску воду у урбаној средини. Простор око бине биће оплемењен одређеним садржајима, тако да комплетан простор постане атрактиван за рекреацију и одмор у природи (на пример реквизити за игру, клупе, столови, летњи павиљони).
Врело са Летњом позорницом представља један од највреднијих културно-историјских и туристичких комплекса у Сокобањи, а комплетна реконструкција значајно ће допринети унапређењу културно-забавних и туристичких садржаја и Бањског културног лета.

Основне потребе и предности имплементације пројекта

Основне потребе су: интензивирање прекограничне сарадње у оквиру прекограничног региона, стална размена знања, имплементација културних активности, упознавање и прихватање различитости и сличности, смањење прекомерне незапослености кроз повећање туристичког промета тј. отварање нових радних места у туристичкој и услужним делатностима, стварање нових интегрисаних производа, боља промоција туристичких производа у прекограничном региону. Повољност је већ успостављена добра сарадња између Вршеца и Сокобање, која гарантује стварање заједничких прекограничних туристичких производа на основу културне баштине и традиције прекограничног региона. Овај јединствени заједнички производ ће имати позитиван утицај на туристички промет са обе стране границе. Одрживо коришћење постојећих природних ресурса и антрополошких ресурса (Палео - парк у Вршецу , и парка Борићи у Сокобањи) између два прекогранична региона са спровођењем искустава европских политика ће повећати могућности за отварање нових радних места и побољшати пословно окружење.

Прегледа: 1896

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.