Добродошли

 

Добродошли нa интернет презентацију пројекта ''Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују"

Прекогранична сарадња (ЦБЦ) важан је део регионалне политике Европске Уније која настоји умањити друштвене и социјалне неједнакости међу ЕУ регионима. Општи циљ програма је подстицање прекограничне сарадње ради диверсификације и унапређења регионалне економије на социјално и еколошки одржив начин, док се истовремено унапређују прекогранични добросуседски односи.

За раздобље 2007.-2013. Европска Унија је предвидела јединствени Инструмент предприступне помоћи (ИПА) за финансирање програма између земаља чланица ЕУ кандидаткиња и потенцијалних кандидаткиња за чланство у ЕУ.

Организација за туризам и културу Сокобања је, у оквиру другог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, аплицирала са пројектом ''Традиција, природа и култура – различитости и сличности које нас повезују'', који се односи на израду техничке документације за изградњу Летње позорнице „Врело“ и Ловачког дома. Пројекат је одобрен и 01. новембра 2013. год. потписан је уговор између Генералног Директората за управљање територијалном сарадњом у Министарству за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске и Организације за туризам и културу, као водећег партнера на пројекту. Прекогранични партнер је „Локална иницијатива Вршец“ са којом је ОТКС већ успешно реализовала пројекат „Култура и балнеологија – одржив туристички производ“, у оквиру првог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија. Укупна вредност пројекта износи 68.770,47 ЕУР, а буџет ОТКС на овом пројекту износи 34.459,79 ЕУР. Врело са Летњом позорницом представља један од највреднијих културно-историјских и туристичких комплекса у Сокобањи, а комплетна реконструкција значајно ће допринети унапређењу културно-забавних и туристичких садржаја и Бањског културног лета. 

 

 

 

 

Прегледа: 20987

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија

Оваj веб сајт је направљен уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај овог веб сајта је Организација за туризам и културу Сокобања и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

© 2014 Пројекат "ТДС" – нова летња позорница у Сокобањи

Сва права задржана.